fbpx

Nasz zespół tworzą ludzie z pasją, otwartością serca i umysłu. Dbamy o to, by stale poszerzać swoją wiedzę i doskonalić umiejętności co pozwala nam efektywnie pomagać naszym Pacjentom i wydobywać ich ogromny potencjał.

   

Magdalena Motylińska

Magdalena Motylińska

Pedagog, logopeda, terapeuta integracji sensorycznej (certyfikat PTIS Nr 346/II)

Prowadzi zajęcia: 

Wykształcenie:

 • Podyplomowe Studia Logopedyczne – Uniwersytet Warszawski
 • Studia Magisterskie – na kierunku: Doradztwo i terapia pedagogiczna
 • Studia licencjackie – na kierunku: Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza

Kursy, szkolenia, warsztaty:

 • Szkolenie II stopnia „ Diagnoza i terapia integracji sensorycznej”
 • Szkolenie I stopnia „Neurobiologiczne podstawy integracji sensorycznej”
 • Szkolenie rozwijające – „Diagnoza i terapia SI małego dziecka”
 • Kurs Kinezjologii Edukacyjnej P. Dennisona
 • Kurs języka migowego

Anna Łukasik

Anna Łukasik

Terapeuta Integracji sensorycznej, terapeuta stymulacji słuchowej Johansen IAS

Prowadzi zajęcia: 

Jestem pedagogiem, nauczycielem wychowania fizycznego oraz terapeutą integracji sensorycznej. Ale przede wszystkim jestem mamą. Ta prywatna perspektywa określa i determinuje moje widzenie świata, także to, jak postrzegam swoją rolę terapeuty.

W swojej pracy cenię sobie dobry kontakt z dziećmi i młodzieżą oparty na pozytywnej relacji oraz uśmiechu. Chcąc jak najlepiej im pomóc i dobrać właściwe metody pracy.

Praca z dziećmi jest wymagająca, ale jednocześnie daje mi niesamowite poczucie satysfakcji, motywując mnie do ciągłego doskonalenia. Dlatego uczęszczam na wiele kursów, szkoleń oraz konferencji, by poszerzać swoją wiedzę o rozwoju dziecka i wzbogacać swój warsztat pracy.

Nieodłącznym elementem mojej codzienności jest sport, to moja pasja. W wolnych chwilach lubię chodzić po górach, jeździć na nartach oraz żeglować.

  


Paulina Nec

Pedagog, Terapeuta Integracji Sensorycznej

Prowadzi zajęcia: 

Jestem pedagogiem wczesnoszkolnym i przedszkolnym, pedagogiem specjalnym, terapeutą i diagnostą Integracji Sensorycznej. Mam doświadczenie w pracy z dziećmi jako nauczyciel, nauczyciel wspomagający oraz jako terapeuta Integracji Sensorycznej.

Wykształcenie:

 • Studia magisterskie na kierunku Pedagogika, specjalność: Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z edukacją włączającą na Uniwersytecie im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Studia podyplomowe na kierunku Pedagogika, specjalność: Podnoszenie kompetencji w pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych – kwalifikacyjne studia podyplomowe dla nauczycieli szkół ogólnodostępnych w zakresie pedagog specjalny współorganizujący kształcenie włączające na Uniwersytecie im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Studia podyplomowe w Wyższej Szkole Edukacji w Sporcie w zakresie Integracji Sensorycznej

Kursy i szkolenia:

 • „III-stopniowy kurs doskonalący Terapia behawioralna dzieci z autyzmem” w Instytucie Wspomagania Rozwoju Dziecka w Gdańsku
 • „Trening Umiejętność Społecznych (TUS) terapia grupowa dzieci ze spektrum autyzmu” zorganizowanym przez Fundację Pomoc Autyzm w Warszawie
 • „Dziecko z Zespołem FAS – objawy, prowadzenie terapii” zorganizowane przez Ośrodek Psychoterapii SUKCES w Warszawie
 • kurs „Narzędzia M-CHAT-R/F – praktyczne zastosowanie w monitorowaniu rozwoju Dziecka” – warsztat w formie webinaru prowadzony przez Niepubliczną Placówkę Kształcenia Ustawiczego „SYNAPSIS”
 • szkolenie „Muzykoterapia. Profilaktyka i terapia muzyczna” zorganizowane przez Centrum Wspomagania Rozwoju osobowości, sekcja Terapii Pedagogicznej „Dysleksja w Centrum Uwagi”
 • „Terapia ręki i zaburzeń motoryki małej I i II stopnia. Diagnoza – terapia – masaż” zorganizowane przez ProCentrum Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
 • „Diagnoza Integracji Sensorycznej – sprawna i poprawna” zorganizowane przez Terapeuci na walizkach kursy i szkolenia
 • „Propriocepcja na co i po co ? zorganizowane przez Ewelina Rosłonek Diagnoza Terapia Szkolenia

Uczestniczyłam m.in.

 • w konferencji szkoleniowej „Zachowania niepożądane u dzieci – przyczyny, zalecenia terapeutyczne, praktyczne wskazówki” zorganizowaną przez Niepubliczną Placówkę Doskonalenia Nauczycieli Fundacji Pomoc Autyzm
 • w „IV Konferencji Naukowo – Szkoleniowej z cyklu Wczesna Interwencja, Wczesne Wspomaganie Rozwoju – wsparcie dziecka i rodziny – Dziecko, Rodzina, Terapeuci. Poznanie, wsparcie, współdziałanie” wraz z warsztatem metodycznym z zakresu „Zrozumienie potrzeb i pomoc rodzinie warunkiem efektywnej terapii dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi zorganizowanie przez Instytut Pedagogiki Specjalnej Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie

Dorota Floriańczyk

Psycholog, pedagog przedszkolny i wczesnoszkolny, terapeuta integracji sensorycznej (certyfikat PSTIS nr 3759) trener umiejętności społecznych.

Prowadzi zajęcia: 

Wykształcenie:

 • Studia podyplomowe dla terapeutów integracji sensorycznej – Ateneum Szkoła Wyższa w Gdańsku.
 • Studia magisterskie z pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej – Uniwersytet Warszawski.
 • Studia magisterskie z psychologii – Katolicki Uniwersytet Lubelski.

Kursy, szkolenia, warsztaty:

 • Szkolenie doskonalące „Diagnoza i profilaktyka ryzyka dysleksji”.
 • Szkolenie „Rozwiązywanie konfliktów w szkole”.
 • Szkolenie „Przeciwdziałanie agresji dzieci i młodzieży”.
 • Szkolenie w zakresie Treningu Umiejętności Społecznych dające uprawnienia do prowadzenia TUS dla dzieci nieśmiałych, nadpobudliwych, dzieci z niepełnosprawnością intelektualną oraz dla dzieci ze spektrum autyzmu.
 • Szkolenie dające uprawnienia diagnostyczne do posługiwania się Skalą Inteligencji Stanford-Binet 5 (nr uprawnień 1/12/01/18/SB5).
 • Szkolenie „Diagnoza funkcjonalna – profil psychoedukacyjny PEP-r”.
 • Szkolenie „Terapia ręki w teorii integracji sensorycznej”.
 • Szkolenie „Dieta sensoryczna – optymalne wsparcie terapii u osób z zaburzeniami rozwojowymi”.
 • Szkolenie II stopnia w zakresie integracji sensorycznej dające uprawnienia terapeuty integracji sensorycznej.
 • Szkolenie z zakresu Metody Dobrego Startu (MDS).
 • Szkolenie I stopnia w zakresie terapii integracji sensorycznej.
 • Szkolenie I stopnia z zakresu Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne uprawniające do samodzielnego prowadzenia zajęć tą metodą.
 • Szkolenie poszerzające kwalifikacje i umiejętności zawodowe z zakresu diagnozy przyczyn trudności szkolnych oraz opiniowania psychologiczno-pedagogicznego organizowane przez Pracownię Testów Psychologicznych i Pedagogicznych PTPiP.

  


Sylwia Biedrzycka

Psycholog, Terapeuta Integracji Sensorycznej, Terapeuta ręki, Trener umiejętności społecznych

Prowadzi zajęcia: 

Od przeszło 10 lat zdobywam doświadczenie; pracując z dziećmi w placówkach edukacyjnych, prywatnych gabinetach i klubikach dziecięcych. Praca z dziećmi daje mi wiele radości oraz dostarcza nowych wyzwań i pytań. Aby znaleźć na nie odpowiedź podnoszę swoje kwalifikacje i pogłębiam swoją wiedzę, bo wiem, że tylko w ten sposób jestem w stanie efektywne pracować. W pracy terapeuty integracji sensorycznej stawiam na indywidualne podejście do dziecka i zbudowanie z nim relacji pełnej zaufania.Współpraca z opiekunami dziecka jest dla mnie bezcenna, ponieważ wiem, że tylko działając razem, jesteśmy w stanie osiągnąć zamierzone cele. Prywatnie jestem mamą trójki dzieci, które uczę że wszystkieprzeszkody da się pokonać.

Wykształcenie:

 • Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie – magister psycholog
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego – studia podyplomowe przygotowanie pedagogiczne nauczycieli

Kursy, szkolenia, warsztaty:

 • „Jak pracować z zachowaniami agresywnymi u dzieci”- Szkolenie zorganizowane przez Centrum Doradztwa i Edukacji SUKCES
 • „Metody wsparcia uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych” – kurs zorganizowany przez Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych UW
 • „ Metody i techniki muzykoterapii” zorganizowany przez Centrum Kształcenia Kadr przy Stowarzyszeniu Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niewidomych i Słabowidzących „Tęcza”
 • „Modelowa organizacja pomocy uczniom ze SPE” organizowanym przez Operon
 • „ Szkolenie I-go stopnia Terapia Ręki” organizowane przez „Acentrum Szkolenia”
 • „Trening umiejętności społecznych” organizowanie przez „Acentrum Szkolenia”Agnieszka Truszkowska-Klukowska

Fizjoterapeuta (PWZFz 56425), Terapeuta Integracji Sensorycznej

Prowadzi zajęcia: 


Swoje doświadczenie w pracy z dziećmi zdobyła podczas pracy w przychodniach rehabilitacyjnych, ośrodkach koordynacyjno- rehabilitacyjno-opiekuńczych oraz żłobku integracyjnym. Pracuje z dziećmi w nurcie Porozumienia bez przemocy (NVC)

Wykształcenie:

 • Studia Magisterskie -Fizjoterapia -Warszawski Uniwersytet Medyczny
 • Podyplomowe studia Integracja sensoryczna -Wyższa Szkoła Edukacji w Sporcie (Centrum Integracji Sensorycznej w Warszawie)

Kursy, szkolenia, warsztaty:

 • Współczesne metody diagnozowania i leczenia tkanek miękkich według Ciechomskiego
 • Wczesne wspomaganie rozwoju -od teorii do praktyki
 • Zaburzenia SI – Badanie przesiewowe i wsparcie rozwoju
 • Wybrane problemy rozwojowe dzieci do lat trzech
 • Program percepcyjno-motoryczny RUCH DLA UCZENIA SIĘ (Move to learn)
 • Całościowe zaburzenia rozwoju -dzieci z autyzmem i Zespołem Aspergera w przedszkolu
 • Dotknij, poczuj, zobacz, usłysz czyli jak łączyć rozwój wielozmysłowy z edukacja medialną

Kinga Tajgreber

Terapeuta integracji Sensorycznej

Prowadzi zajęcia: 

Jestem pedagogiem, nauczycielem wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego oraz terapeuta integracji sensorycznej. Moja 10letnia praca z dziećmi w placówkach publicznych i niepublicznych nieustannie wytycza mi nowe ścieżki rozwoju osobistego i zawodowego. Z tego powodu ciągle podnoszę swoje kwalifikacje i uczestniczę w wielu kursach i szkoleniach metodycznych. Poza bezpośrednią pracą z dziećmi pełnie rolę doradcy metodycznego w wydawnictwie oferującym literaturę dla najmłodszych. Bardzo bliskie są mi słowa Janusza Korczaka : „Dziecko chce być dobre. Jeśli nie umie – naucz. Jeśli nie wie – wytłumacz. Jeśli nie może – pomóż.”. Dlatego staram się, poprzez indywidualne podejście do dziecka, budować relacje oparte na wzajemnym szacunku i zaufaniu, tak aby jak najlepiej uczyć, tłumaczyć, pomagać.

Wykształcenie:

 • Studia magisterskie na kierunku: Pedagogika osób niepełnosprawnych intelektualnie – Akademia Pedagogiki Specjalnej
 • Studia podyplomowe na kierunku: Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna – Wyższa Szkoła Menadżerska
 • Studia podyplomowe na kierunku: Integracja sensoryczna – Wyższa Szkoła Edukacji w Sporcie( Centrum Integracji Sensorycznej)

Kursy, szkolenia, warsztaty:

 • „W świecie dziecięcych zmysłów- sensodydaktyka”
 • „Sprawne dłonie- przygotowanie dziecka w wieku przedszkolnym do uczenia się w
  kontekście rozwoju małej motoryki”
 • „Dotknij, poczuj, zobacz, usłysz czyli jak łączyć wielozmysłowy rozwój z edukacją medialną”
 • „ Kreatywne metody pracy w przedszkolu i edukacji wczesnoszkolnej”
 • „Glottodydaktyka prof. Rocławskiego”
 • „Dziecięca Matematyka prof. Edyty Gruszczyk- Kolczyńskiej”


Monika Kornasiewicz

Pedagog, Terapeuta Integracji Sensorycznej, Terapeuta Ręki, Trener TUS

Prowadzi zajęcia: 

Pracuję z dziećmi od 12 lat. Od zawsze marzyłam o tym, aby pracować z dziećmi, a zdobywane przeze mnie doświadczenie w przedszkolach i ośrodkach terapeutycznych utwierdziły mnie w przekonaniu, że dokonałam właściwego wyboru.
Praca z dziećmi to dla mnie ogromna odpowiedzialność za małego człowieka, ale i nieporównywalna z niczym satysfakcja.
W swojej pracy bazuję na budowaniu zaufania oraz szczerych relacji z dziećmi. Każde dziecko jest inne, dlatego ważne jest dla mnie dbanie o indywidualne podejście do jego potrzeb.Największą nagrodą dla mnie jest uśmiech i radość moich podopiecznych. Prywatnie jestem mamą dwóch córeczek, z którymi spędzam każdą wolną chwilę. Uwielbiamy górskie wycieczki, jazdę na rowerze i spływy kajakowe 🙂

Wykształcenie:

 • Studia Magisterskie – na kierunku Pedagogika, specjalność: Resocjalizacja Społecznie Nieprzystosowanych
 • Podyplomowe Studia w zakresie Pedagogiki Przedszkolnej
 • ⦁ Podyplomowe Studia w zakresie Integracji Sensorycznej

Kursy, szkolenia, warsztaty:

 • „Bilateralna Integracja Program Szkolny” – szkolenie uprawniające do prowadzenia zajęć grupowych wg. metody Bilateralnej Integracji Sheila Dobie – tzw. PROGRAMEM SZKOLNYM
 • „Diagnoza i Terapia SI małego dziecka” – szkolenie Fundacji na Rzecz Rodzin Dzieci z Autyzmem i Innymi Dysfunkcjami OKNO
 • Szkolenie z zakresu „Małe dziecko z zaburzeniami integracji sensomotorycznej” Centrum Edukacyjno-Rehabilitacyjne Centrum Wspierania Rozwoju
 • Szkolenie z zakresu „Terapia integracji sensorycznej w pracy z dzieckiem autystycznym” Polskie Towarzystwo Terapeutów Integracji Sensorycznej
 • „Ruch Rozwijający wg Weroniki Sherborne” – kurs doskonalący I stopnia (certyfikat Nr 164/2018/MRR)
 • „Diagnoza i Terapia Ręki” – kurs I i II stopnia w ujęciu globalnym (Certyfikat Nr: 09/TUTOR/VIII/2017)
 • „Trening Umiejętności Społecznych” (TUS) – kurs certyfikowany, nadający uprawnienia do prowadzenia zajęć z dziećmi w ramach TUS (zaświadczenie nr: 18/TUTOR/IV/2017)
 • „Arteterapia” – szkolenie uprawniające do pracy metodami arteterapeutycznymi
 • „Logorytmika w praktyce” – certyfikat nadający kompetencje zawodowe niezbędne do projektowania i prowadzenia zajęć z logorytmiki (Certyfikat nr: 04/II/LWP/TUTOR/2018)
 • „Wizualny organizator i inne metody” – jak pracować z dzieckiem z Zespołem Aspergera – warsztaty doskonalące
 • „Trudne dziecko” – warsztaty doskonalące o samoregulacji
 • „Trening jedzenia” – warsztaty doskonalące prowadzone przez Centrum Terapii Autyzmu SOTIS
 • „Od A do Z – czyli zrozumieć zespół Aspergera” – warsztaty doskonalące prowadzone przez Centrum Terapii Autyzmu SOTIS

Katarzyna Klonowska

Pedagog, socjoterapeuta, terapeuta integracji sensorycznej

Prowadzi zajęcia: 

Jestem z wykształcenia pedagogiem, terapeutą Integracji Sensorycznej, socjoterapeutą. Zawodowo zajmuję się także edukacją seksualną. Praca z dziećmi, to moja pasja i codzienne wyzwanie, w której podążam za dzieckiem. Bliska jest mi koncepcja wychowawcza Jaspera Juula.

Wykształcenie:

 • Studia magisterskie:
  Edukacja integracyjna i włączająca – Uniwersytet Warszawski, Wydział Pedagogiczny
 • Podyplomowe Studia Socjoterapia – Akademia Pedagogiki Specjalnej
 • Podyplomowe Studia Diagnoza i terapia dziecka z zaburzeniami Integracji Sensorycznej – Akademia Pedagogiki Specjalnej

Joanna Zatorska – Kowal

Terapeuta Integracji Sensorycznej, Terapeuta Ręki, Provider Aktywnego Treningu Słuchowego Neuroflow

Prowadzi zajęcia: 

Z wykształcenia jestem psychologiem. Doświadczenie w pracy terapeutycznej z dziećmi zdobyłam w niepublicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych. Sama tworzę zabawki i pomoce wykorzystywane podczas pracy terapeutycznej. Prywatnie mama kilkunastoletniego letniego chłopca. Miłośniczka Hiszpanii i sztuki flamenco.

Kursy i szkolenia:

 • Nadwrażliwość słuchowa, APD, SPD a treningi słuchowe.
 • Nadreaktywność sensoryczna w terapii SI.
 • Self-Regulation dla specjalistów.
 • Zaburzenia koncentracji uwagi u dzieci – szkolenie on-line Violetta Podsiadła-Kabacińska „Zaszkoleni”
 • Obniżone napięcie mięśniowe okiem terapeuty SI i logopedy.
 • Autoregulacja w obserwacji sensorycznej małego dziecka
 • Dieta sensoryczna.
 • Przygotowanie ręki do pisania w ujęciu sensoryczno-motorycznym.
 • Ocena modulacji sensorycznej.
 • Kreatywne metody w pracy psychologa i pedagoga.
 • Wybiorczość pokarmowa u dzieci z zaburzeniami integracji sensorycznej.
 • Dobór liniatury do indywidualnych potrzeb dziecka.
 • Diagnostyka i terapia zaburzeń przetwarzania słuchowego metodą Neuroflow Aktywny Trening Słuchowy – APD-Medical
 • Zabawa z małym dzieckiem z autyzmem metodą na rozwój komunikowania.
 • Optodysleksja.
 • Ocena diagnostyczna procesów integracji sensorycznej w ujęciu neurorozwojowym.
 • Dziecko z zaburzeniami koncentracji uwagi. Trening uważności – ćwiczenia praktyczne.
 • Zaburzenia funkcji wzrokowych i słuchowych w spektrum autyzmu – sposoby stymulacji w praktyce terapeutycznej.
 • Dziecko z autyzmem – diagnoza procesów sensoryczno-motorycznych w praktyce terapeutycznej.
 • Stymulacja funkcji poznawczych – wzrokowych, słuchowych i motorycznych – Centrum Metody Krakowskiej.
 • Ocena neurorozwojowa dziecka w zakresie odruchów i ich integracji w ośrodkowym układzie nerwowym (o.u.n.) – sposoby oddziaływań terapeutycznych.
 • Wczesna interwencja terapeutyczna i wspieranie rozwoju. Elementy diagnozy i terapii dzieck 0-36 m.ż.
 • Dziecko z posturalnie obniżonym napięciem mięśniowym – formy pracy terapeutycznej w oparciu o koncepcje neurorozwojowe, ze szczególnym uwzględnieniem funkcji kończyny górnej i terapii ręki.
 • Diagnoza i terapia zaburzeń integracji sensorycznej (szkolenie II stopnia) – PSTIS – Warszawa
 • Neurobiologiczne Podstawy Integracji Sensorycznej (szkolenie I stopnia) – PSTIS – Warszawa
 • Terapia Ręki.
 • Grafomotoryka w pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.
 • Kurs doskonalący I stopnia „Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne”
 • „Dziecko w równowadze” część I i II – ruch, koordynacja, równowaga. Integracja międzypółkulowa.