fbpx

Integracja sensoryczna

Diagnoza integracji sensorycznej

cena: 420 zł

czas trwania: 3 godz.

Diagnoza składa się z trzech oddzielnych, godzinnych spotkań.

Terapia integracji sensorycznej

cena: 140 zł

czas trwania: 60 min.

Terapia integracji sensorycznej z elementami integracji odruchów

cena: 160 zł

czas trwania: 60 min.

Terapia integracji sensorycznej

cena: 140 zł

czas trwania: 60 min.

Terapia integracji sensorycznej ze wspraciem psychologa

cena: 160 zł

Czas trwania: 60 min. 

Terapia integracji sensorycznej w języku angielskim lub hiszpańskim

cena: 180 zł

Czas trwania: 60 min. 

Terapia integracji sensorycznej z elementami fizjoterapii

cena: 160 zł

Czas trwania: 60 min. 

Terapia integracji sensorycznej z elementami terapii neurotaktylnej

cena: 160 zł

Czas trwania: 60 min. 

Logosensoryka

cena: 160 zł

czas trwania: 60 min.

Logopedia

Diagnoza logopedyczna

cena: 140 zł

czas trwania: 60 min.

Terapia logopedyczna z elektrostymulacją

cena: 160 zł

czas trwania: 60 min.

cena: 100 zł

czas trwania:30 min.

Terapia logopedyczna

cena: 140 zł

czas trwania: 60 min.

cena: 70 zł

czas trwania:30 min.

Terapia logosensoryczna

cena: 160 zł

czas trwania: 60 min.

Terapia czaszkowo-krzyżowa

Terapia czaszkowo-krzyżowa dzieci

cena: 200 zł

czas trwania: 45 min.

Terapia czaszkowo-krzyżowa dorośli

cena: 260 zł

czas trwania: 60 min.

Komunikacja Wpomoagająca i Alternatywna AAC

Terapia AAC

cena: 180 zł

czas trwania: 60 min.

Diagnoza zaburzeń karmienia

Diagnoza zaburzeń karmienia

cena: 150 zł

czas trwania: 60 min.

Badanie ASRS i CONNERS 3

Pierwsze spotkanie – wywiad bez dziecka

cena: 170 zł

czas trwania: 50 min.

Spotkanie diagnostyczne – test w obecności dziecka

cena: 220 zł

czas trwania: 50 min.

Dodatkowa obserwacja dziecka w razie wskazań psychologa

cena: 170 zł

czas trwania: 50 min.

Dokument diagnostyczny i informacja zwrotna

cena: 200 zł

czas trwania:30 min.

Stymulacja słuchu metodą dr.K.Johansena

Diagnoza z audiometrem

cena: 300 zł

czas trwania: 90 min.

Diagnoza bez audiometru

cena: 240 zł

czas trwania: 90 min.

Wizyta kontrolna z audiometrem

cena: 200 zł

czas trwania: 60 min.

Wizyta kontrolna bez audiometru

cena: 160 zł

czas trwania: 60 min.

Psycholog

Diagnoza/ konsultacja psychologiczna

cena: 180 zł

czas trwania: 60 min.

Ilość spotkań diagnostycznych jest uzależniona od indywidualnych potrzeb

Terapia psychologiczna

cena: 140 zł

czas trwania: 60 min.

Terapia ręki

Terapia ręki

cena: 140 zł

czas trwania: 60 min.